٠٨ فبراير ٢٠١٧

Se opp for en mann ved navn Stig Dahl, han er en svindler!Se opp for en mann ved navn Stig Dahl, han er en svindler!

Pass på: Hvis du noen gang får en e-post eller sms fra følgende adresse: esminialol@gmail.com aka: Stig Dahl, med telefonnummer: 0047 40763062 At han ønsker å kjøpe noe fra deg på Finn.no, eller andre salgssider - så vær oppmerksom på at dette er en svindel! 
Denne mannen er en svindler! 

Han kan gjøre seg helt legal, og han vil si at han er villig til å overføre penger til kontoen din, spørre om informasjon for å få pengene overført til deg og virke svært troverdig og seriøs. Etter å fortelle deg at pengene er overført, og beviselig sende deg kopi av en falsk kvittering fra bank, slik at du sender pakken i god tro, vil du snart innse at overføringene er falske, og at du vil aldri få noen penger. 
På denne måten klarte han å stjele min iPhone 6 den 17. november 2016. 


Hvis noen vet noe mer informasjon om Stig Dahl fra Sandnes, vennligst ta kontakt med meg Mohanned på telefon 90476769. Jeg har rapportert ham på Block Svindlere på http://www.gelki.com/Blocket-bedragare, men dette er ikke nok! Kan du dele innlegget slik at andre kan være klar over denne svindelen, og kanskje hans familie kan se det, og jeg kan finne et bilde av ham.


Bedrageri navn: Stig Dahl
Telefonnummer: 0047 40763062
e-postadresse: esminialol@gmail.com———
Oppdater 28 februar 2017:
Førde lokal avis som heter Firda skrev en artikkel om svindel på følgende URL:
———————————————
—— IN ENGLISH —— 
———————————————

Beware the man is a fraud his name is Stig Dahl

Beware: If you ever get an email or sms from the following address: esminialol@gmail.com aka: Stig Dahl, Phone number: 0047 40763062 that he wants to buy something from you on Finn.no, please be aware that this is a fraud.

He can make himself look completely legit, and he will say that he is willing to transfer money to your account, asking your information to get the money transferred.
After telling you that the money is transferred and sending you a fake bank receipt, and you send the package, you will realise the transfers is fake and you will never get any money.
In this way he succeeded to steal my iPhone 6 in 17 November 2016 

If anyone knows any more information about him please contact me Mohanned on telephone 90476769.
I reported him to Block Fraudsters on http://www.gelki.com/Blocket-bedragare/ but this is not enough, so please share the post so others could be aware of this fraud, and maybe his family can see it and I can find a photo of him.


Fraud Name: Stig Dahl
Phone number: 0047 40763062
email address: esminialol@gmail.com


———
Update 28 Feb 2017:
Førde local newspaper which named Firda wrote an article about the fraud on the following URL:#politi #scam #Sandnes #Norway #Netcom #finn #finnno #fraud #Stig #StigDahl